Tập 1: Chương 21: Lời nói nhẹ nhàng và quyến rũ của Zhen Baoyu, Qiaoping'er để cứu Jia Lian tai kubet casino.

Giả sử rằng mọi người đang ở trong Sảnh Yuyin với danh nghĩa là rượu. kubet trang chủ.

Vẫn ném xuống đường: Tôi đã thấy vấn đề này cách chơi ku bet.